Olika sorters hästraser

Hästar är mycket vackra och ståtliga djur, och det finns väldigt många olika raser av dessa fantastiska djur. Mångfalden är stor och det finns allt ifrån små och knubbiga till stora och ståtliga.

Det finns en del hästraser vars utseenden är mycket karaktäriserande. Här finns det exempelvis den brittiska Shetlandsponnyn och den norska Fjordhästen. Fjorden hästen är ganska rund och kraftig med en säregen man och har en beige färg på kroppen, vilket gör att den är mycket lätt att känna igen.

Det finns också olika blodstyper som hästarna brukar delas in efter, vilka är halvblodshästar, fullblodshästar, varmblodshästar och kallblodshästar. Kallblodshästarna brukar exempelvis vara lite grövre med mer styrka eftersom de oftast är arbetshästar.

En av de mest välkända hästraserna är det Arabiska fullblodet. Denna ras har funnits i ca 4000 år och härstammar från Asien. Det Arabiska fullblodet finns i många olika färger och förekommer väldigt ofta på ridskolor mm.

Under medeltiden utvecklade man den kraftiga Destrierhästen för att använda den som en stridshäst, och man utvecklade även den så kallade Palfreyhästen som är en enklare ridhäst för fritiden.

En annan populär hästras som också utvecklades under medeltiden är den söta islandshästen. Denna är känd för att ha två extra gångarter vilka är passgång och tölt.